ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
1
เมื่อวานนี้
11
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
1,015
ปีนี้
3,132
ปีที่แล้ว
2,676
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายดอยน้อย

ตำบล :ดอยหล่อ อำเภอ : ดอยหล่อ จังหวัด : เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายวังปาน

ตำบล :หนองล่อง อำเภอ : เวียงหนองล่อง จังหวัด : ลำพูน

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย

ตำบล :แม่สอย อำเภอ : จอมทอง จังหวัด : เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย

ตำบล :แม่สอย อำเภอ : จอมทอง จังหวัด : เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายสันต้นหมื้อพร้อมระบบส่งน้ำ

ตำบล :สันต้นหมื้อ อำเภอ : แม่อาย จังหวัด : เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบล :ป่าตุ้ม อำเภอ : พร้าว จังหวัด : เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบล :ป่าตุ้ม อำเภอ : พร้าว จังหวัด : เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


โครงการระบบส่งน้ำฝายปงตำ

ตำบล :ปงตำ อำเภอ : ไชยปราการ จังหวัด : เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ปรับปรุงบ้านอาคารที่ทำการบ้านพักสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดที่ 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ตำบล :ลวงเหนือ อำเภอ : ดอยสะเก็ด จังหวัด : เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


โครงการประตูระบายน้ำวังหิน

ตำบล :สบเตี๊ยะ อำเภอ : จอมทอง จังหวัด : เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2558